Home
אודות
מקורות השראה :קבוצת אורין ישויות אור

מקורות השראה :קבוצת אורין ישויות אור

אורין'קבוצת אורין-יישויות אור

האור הוא נחלתך.

לכל אחד מאיתנו יש מדריך שמסייע לו . אם תרצו, "האני העליון".

גם לאנושות כמכלול יש מדריכים, קבוצות של ישויות גבוהות שמטרתן היא לעזור לנו להתפתח כציוויליזציה.

יכולת תיקשור עם ישות העוזרת לכלל ,נקבעת מראש  על פי התפקיד והייעוד של האדם.בני-אדם נבחרו ע"פ יכולתם לתקשר ולהכיל את סוג הידע מבחינה אנרגטית.

כל ישות המעבירה מסריה ע"י תקשור היא ייחודית, לכל אחת סוג שונה של ידע ואופן אחר להעברתו. אך המשותף לכולן הוא המסר המתקבל בגרסאות שונות, לפיו אנחנו כאנושות מצויים בתקופה קריטית  וחשובה ביותר של קיומנו.

מהות הישויות והמדריכים היא להראות לנו את האור, הדרך להתפתחות אישית,בכדי שנוכל להתפתח ברמה הרוחנית, האנרגטית והאבולוציונית.

'אורין '– מורה רוחני

תקשור המדריך ופריצת דרך

כבר 12 שנה הקבוצה הזו מהווה חלק בלתי נפרד מההוויה שלי. זה כמו איש חכם שלוחש באוזן כשצריך אותו. רבים מכירים את 'אורין' מהספרים מאת סאנאיה רומן כמו " לחיות מתוך שמחה"  "עוצמה מתוך מודעות "והם למעשה ספרים  מתוקשרים  שמטרתם לסייע לאנשים להעלות את המודעות שלהם .סאנאיה כותבת על 'אורין' שהן ישויות של אור ואהבה הקיימת במימד שאין בו זמן.

במפגשים אישיים אני מתקשרת לאדם באמצעות 'אורין' מידעים רלוונטים עבורו המאפשרים לו להתחבר להבנות ולמטרות שלו.

תקשור לדוגמא

אני : מי אתם?

'אורין': "אנחנו גוף אור ותפקידנו להאיר את התודעה .ללמד את האנשים להשתמש יותר במרחב התודעה שלהם. להאיר את המקומות שלכאורה נדמה שאין אותם אך הם קיימים אצל כל אחד מאיתנו. באנו לאפשר לכל אחד, להכנס לאותה יכולת תודעתית ומשם לקחת אינפורמציה."

אני: מה אתם עושים עם אנשים?

'אורין ':אנחנו מתחברים לתודעת האנשים ומזהים מה הרצוי שלהם? כמה הם מאפשרים?לאחר מכן

יורד המידע המתוקשר דרך צינור המתקשר ומועבר לאדם.

אני: איך זה קורה?

כשאנו מתקשרים אנו יוצרים כניסה אנרגטית לתודעה וזה יוצר הרחבה. אנחנו מביאים לו את הבית את מה שחתם, את המוכר והידוע.

אני :מה קורה בתום המפגש?

'אורין': מי שיצא מאצלך יגלה בהמשך שהתודעה שלו מתרחבת, הדברים החדשים יהיו יותר ברורים.

החיבור לתודעה הגבוהה עושה לו סדר הוא יכנס לתדרים גבוהים שלא היו בשימוש ויגרום לו לשאול שאלות

אני: למה חתמתי  איתכם?

'אורין': "רצית שנהווה גב להסתמך עליו כדי שתוכלי לעזור לאנשים".

אם ברצונך להתחבר אל חוכמת הישות הזו, אני מזמינה אותך למפגש אישי.

 

 

אפשר להגיב

*

*