Home
הורות ופיריון
פאזל משפחתי

פאזל משפחתי

פאזל משפחתיפאזל בהגדרתו זה חלקים קטנים המתחברים אחד לשני ויוצרים תמונה גדולה.

כדי להגיע לתמונה השלמה נחוצים כל החלקים-כולם תורמים באותה מידה.

האם אפשר לדמות משפחה לפאזל ולהסתכל על כל אחד  מבני המשפחה כחלק משלם?

התשובה היא כן.

משפחות שונות זו מזו באווירה הנוצרת מהרצונות של בני המשפחה ,ממערכות היחסים, מהדינמיקה ועוד פרמטרים.                   חוזים סמויים

מאחר וכל אחד מבני המשפחה הגיע לעולם עם תסריט משלו וחוזה משלו, נוצרת אינטראקציה בין בני המשפחה ברבדים שלרוב איננו מודעים לכך. נושאים כמו התחייבות ההדדית ללמוד וללמד אחד את השני, קיימים ומתנהלים מתחת לפני השטח, חוסר מודעות לטיב החוזים הללו, עלול לייצר תסכול וחוסר הרמוניה.

         תקוע בקריירה? 

כשאדם מגיע אליי לייעוץ בנושאי קריירה  מרגיש תקוע ולא מצליח להתקדם,  במקרים רבים, פתרון הבעיה נעוץ בהבנת מערכת היחסים שלו עם אחד מבני המשפחה -לרוב זה עם אחד הילדים.

מערכת היחסים היא תוצר של מימוש חוזה בין הנשמות שנכתב טרם הלידה כלומר האדם תקוע בעבודה מאחר ולא מילא אחר תנאי החוזה !

ומידת הזרימה והדיאלוג ביניהם  נעוצה במימוש החוזה הלכה למעשה ..כלומר אם אני ממלא אחר ההתחיבות שלי מול אחד מבני המשפחה ,שני הצדדים נהנים מכך.!

חלקי הפאזל מותאמים אחד לשני ומתחברים לכדי תמונה שלמה כשכל אחד מבני המשפחה ממלא אחר ההתחיבות שלו המשמעות היא תמיד התפתחות! כלומר התפתחות של אחד מותנת בהתפתחות של האחר.

אבל מה קורה כאשר אחד הצדדים אינו ממלא אחר החוזה?

זה משפיע על ההרמוניה הכוללת מאחר  ואם הורה אינו ממלא אחר ההתחיבות ,הילד יתחיל גם כן להתנהל שלא לפי התסריט. התוצאה מריבות ,חוסר שביעות רצון –דיסהרמוניה.

לעיתים אנחנו צריכים תמריצים לעשייה התפתחותית.

כלומר ,משפחה זורמת רק כאשר מלאתי את ההתחייבות שלי לאותו אחד שסגרתי איתו חוזה.

בכל משפחה הפאזל שונה החוזים שונים האוירה שונה.

כל משפחה כדי שתוכל לזרום ולהגיע להרמוניה צריכה לדעת שאין מקריות בהרכב המשפחתי וכולם באו לתרום ולהתרם.

אם יש חוסר שביעות רצון מהילדים או מדברים חיצוניים

אני ממליצה לבדוק האם אתה מקיים את החוזה שלך מול ילדך לקביעת פגישה לחץ כאן

אפשר להגיב

*

*