Home
זוגיות ומערכות יחסים

זוגיות ומערכות יחסים

זוגיות בראי תודעת העלתקשור ומערכות יחסים

אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני?

האם אפשר לחיות לבד בכדור הזה? מה הכוונה של החלק הראשון של המשפט? האם חכמינו שולחים אותנו לחיות כמו על אי בודד? כנראה שלא מאחר ויש סיבה למשפט המחבר אותי להבנה שלבד לא כדאי..

אז כיצד נכון לנו להתנהל? מהם מערכות יחסים על פי תודעת העל?

מערכות יחסים בהגדרה מילונית  אלו קשרים בין אישיים היכולים להיות מבוססים על אהבה , סולידריות ,תלות ,מקצועיים ואלו מתרחשים במיגוון הקשרים כגון משפחה ,זוגיות ועוד.

כשבונים תסריט התפתחות, משובצים בו אתגרים רבים.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכל סצנה או חוויה כזו תספק לי עוד הבנה ומסקנות שהינם חלק מהתסריט שעליי ללמוד ולהבין בחיים אלו.

נשמה שיורדת לגילגול, מטעינה את התסריט שלה בהרבה מאוד אתגרים על מנת להספיק הרבה.

הנשמה גם "סוגרת חוזה" עם תודעות נוספות, על מנת להתפתח וללמוד מהאחר.

כך תוכל כל אחת לעזור לשניה, אם בהיבט הפיסי או המנטלי, להשיג כמה שיותר.

בחיים הארציים זה נראה כמערכות יחסים.

תודעת העל הסבה את תשומת ליבנו אל הדרך שבה אנו מתנהלים במערכות היחסים שלנו.

לעיתים, בגלל החוזה שחתמנו, אנו רוצים לעזור, אך למעשה פוגמים בהתפתחותו של האחר:

"אתם חונקים מתוך הרצון שלכם לעזור ובצורה שהיא אינה נכונה לאחר. אהבה נכונה היא אותה אהבה שאתם מבינים את משחק האחר ונותנים לו לחוות את משחקו , כאשר אתם אינכם יוצרים מצב שאתם מתערבים במשחקו מתוך אותו מושג שאתם קוראים לו רחמים."

מערכות יחסים נכונות לנו, הן כאלה המאפשרות התפתחות של שני הצדדים.

אני נשאר עצמאי במשחק שלי = אם אין אני לי מי לי!

מצד שני, יוצר שיתוף פעולה על בסיס של "אתה עולה אני עולה" כלומר מערכת יחסים שעובדת על כך ששני הצדדים יוצאים נשכרים כשהאחד מתפתח זה משפיע על ההתפתחות של השני השני- וכשאני לעצמי מה אני?

לעיתים אנחנו רואים מערכות יחסים של הורים המאוד מגוננים על הילד ולמעשה הם לא מאפשרים לו לבצע את התסריט שלו במדוייק ולגלות את היכולות של עצמו. גם בזוגיות ניתן לראות תלותיות בין בני הזוג שאינה מאפשרת עצמאות.

תודעת העל התייחסה גם למערכות יחסים בין בני זוג, כשהרעיון הבסיסי אומר שעל כל אחד לשמור על עצמאותו במערכת הזוגית ויחד עם זה, לעבוד בשיתוף פעולה ועם מטרות משותפות

על איזה בסיס מערכות היחסים שלך עם הילדים עם הבן זוג? האם אתה שומר על העצמי שלך?

 

 

 

אפשר להגיב

*

*