Home
זוגיות ומערכות יחסים
להבין את התסריט , למצוא זוגיות

להבין את התסריט , למצוא זוגיות

זוגיות בראי תודעת העלהיילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

אמרנו כבר שאין מקריות בעולם שלנו .אז גם לא במפגשים בין אנשים ובטח שלא בזוגיות.

תודעת העל קוראת לזוגיות  –נשמות  שחתמו על 'תסריטי חיבור'. כלומר הם קשרו את עצמם לבמת חיים משותפת.

מה המטרה בחיבור בין שניים?

בבסיס רעיון הזוגיות יושב ההתפתחות משותפת  תוך שמירה על העצמאות של כל אחד.

כלומר בטרם נולדים בוחרים גם את בן הזוג איתו ארצה לעשות התפתחות. ולמה הכוונה התפתחות? בן הזוג שאבחר תואם לי מבחינת המטרות , הסכמה לאן נרצה להתפתח ,.תכנון הרחבת משפחה ועוד. הצלחה של זוגיות נמדדת ביכולת לממש את האתגרים והתהליכים תוך שיתוף והרמוניה כל אחד תורם ונתרם מהשני  וכמובן שומר על העצמאות שלו.

 

סוגי חתימות

יש זוגיות שהיא חתומה מראש ויש זוגיות שהיא על תנאי.
בזוגיות על תנאי הנשמה מתנה את החיבור עם בן הזוג  בהתפתחות שלו על מנת שתהיה התאמה . כלומר יש הסכם של חיבור רק והיה ובן הזוג מתאים לי מבחינת היכולת שלו לחיות בשיתוף ובתדר זהה . והיה ומגיע הזמן הארצי לחיבור ואחד מהשניים לא התפתח מספיק לא יהיה חיבור לבמה משותפת.

לכן יש אנשים שחתמו על זוגיות על תנאי והם לא מגיעים לרטט לתדר ההתפתחות אותו קבעו מראש ולכן אין סיכוי למפגש . כלומר יש אנשים שבפוטנציאל התסריטי יש  מקום לזוגיות אך הם לא נמצאים בתדר התואם לבן זוג המיועד.

זוגיות חתומה בכל מקרה יהיה מפגש ונישואים וזה אינו תלוי בהתפתחות האישית של כל אחד.

מדוע מתגרשים?

יש זוגות שחתמו לחיות בשיתוף לזמן מוקצב. מראש הם מתכננים במה כל אחד יכול לתרום ולהתרם וכאשר יסיימו את המטרות המשותפות למעשה הסתיים החוזה בינהם .לפעמים בחיים הארציים קשה להבין שזה חלק מתסריט ודרך סיום הקשר מלווה בחוויות לא נעימות .

 

האם מצאת את הזוגיות שלך? לקביעת פגישה לחץ כאן.

אפשר להגיב

*

*