Home
תיקשור פורץ דרך
בחזרה אל נתיב המימוש

בחזרה אל נתיב המימוש

תקשור פורץ דרך

הבנת "תסריט" הנשמה בתהליך של 3 מפגשי תקשור עוצמתיים

זיהוי "באגים" ופיתוח תבנית חשיבה מקדמת.

הנחת היסוד היא שכל אחד מאיתנו נולד עם תסריט מתוכנן – תוכנית העבודה שלו בחיים האלה.

תוכנית זו נקראת תסריט החיים ואנחנו מחוייבים לפעול ולהתנהל בהתאם לתוכנית זו.

 

סטיה מהתסריט

הנשמה מתכננת מה בתוכנית הפוטנציאלית

יחשב כדיוק בהתנהלות ומה יחשב כסטייה.

יש נשמות ששואפות לדיוק מירבי בתסריטן ולכן כל מה שלא הוגדר מלכתחילה כאפשרות הטובה ביותר יחשב כסטייה.

כל שלב התפתחותי מלווה באנרגיה לצורך המימוש.

כאשר סוטים מהתסריט למעשה משתמשים לא נכון באנרגיה  וכתוצאה מכך נוצר גרעון אנרגטי.

בחיים זה בא לידי ביטוי בתשישות,חוסר שפע,תסכול, בריאות לקויה ומערכות יחסים לא תקינות.

ככל שניצמד לתסריט בפועל בחיים, כך השפע, הבריאות וההתנהלות בחיים יהיו טובים יותר.

גורמים לסטייה מהתסריט:

1. זכרונות גילגוליים

2. זכרונות ילדות

3. השפעת הסביבה

בחזרה אל נתיב המימוש

מטרת התהליך: צמצום המרחק בין התסריט,שזו תוכנית העבודה  התיאורטית, לבין ההתנהלות בפועל.

נתיב המימוש הוא יצירה של התנהלות מדוייקת אנרגטית ומודעותית, להתחבר אל העצמי דרך כלים כמו הקול הפנימי או קול האינטואיציה.

התנהלות בחיים אלו מבלי להיות מחובר להקשבה פנימית, יגרמו להסחות דעת המגיעות מכיוון של דעות קדומות, נורמות חברתיות, משפחה דומיננטית, משפטים או אמונות אשר ירחיקו אותך עוד מהתסריט המקורי ויגבירו את חוויית הקושי בחייך.

אודות התהליך

החזרה אל נתיב המימוש כוללת 3-5 מפגשים (בהתאם לצורך) אשר במהלכם

נזהה תחילה מהו המרחק בין המצוי לרצוי וכמה אתה קרוב לתוכנית המקורית לתסריט אותו תכננת טרם לידתך.

בהמשך נזהה דפוסי חשיבה -"באגים" ומה הגורמים להם, זכרונות ילדות ומשפטים חוסמים/מקבעים, זכרונות מגילגולים קודמים.

תודעתית  - אסטרטגיית מחשבה כל אדם חושב אחרת מתייחס לעובדות בצורה שונה .

שלב משמעותי נוסף הוא: לאחר זיהוי הבאגים –הוצאתם ע"י "הכנסת כרטיס זיכרון חדש".

ולבסוף נבצע איזון אנרגטי, נתאים את הדרך בה את/ה פועל/ת להטענת הכרטיס  החדש.

נלמד להתנהל נכון אנרגטית על מנת לשמור על מאגרי האנרגיה.

לקביעת פגישה והתחלת תהליך המימוש – לחץ כאן

אפשר להגיב

*

*