Home
תיקשור פורץ דרך
תקשור ומערכות יחסים

תקשור ומערכות יחסים

זוגיות בראי תודעת העל

זוגיות ומערכות יחסים

תקשור ומערכות יחסים

אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני?

האם אפשר לחיות לבד בכדור הזה? לפחות זו ההבנה המשתמעת מחלקו הראשון של המשפט .

כנראה שלא מאחר ..ו'כשאני לעצמי מה אני? ' המשמעות שלבד לא כל כך כדאי..

אז כיצד נכון לנו להתנהל? מהן מערכות יחסים על פי 'תודעת העל'?

מערכות יחסים בהגדרה מילונית  :אלו קשרים בין אישיים היכולים להיות מבוססים על אהבה , סולידריות ,תלות  ואלו מתרחשים במיגוון הקשרים כגון משפחה ,זוגיות ועוד.

כשבונים תסריט התפתחות, משובצים בו אתגרים רבים.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכל סצנה או חוויה כזו תספק לי עוד הבנה ומסקנות שהינם חלק מהתסריט שעליי ללמוד ולהבין בחיים אלו.

נשמה שיורדת לגילגול, מטעינה את התסריט שלה בהרבה מאוד אתגרים על מנת להספיק הרבה.

הנשמה גם "סוגרת חוזה" עם תודעות נוספות, על מנת להתפתח וללמוד מהאחר.

כך תוכל כל אחת לעזור לשניה, אם בהיבט הפיסי או המנטלי, להשיג כמה שיותר.

בחיים הארציים זה נראה כמערכות יחסים.

'תודעת העל' הסבה את תשומת ליבנו אל הדרך שבה אנו מתנהלים במערכות היחסים שלנו.

מערכות יחסים נכונות לנו, הן כאלה המאפשרות התפתחות של שני הצדדים.

לעיתים, בגלל החוזה שחתמנו, אנו רוצים לעזור, אך למעשה פוגמים בהתפתחותו של האחר כפי ש'תודעת העל' תיארה :

"אתם חונקים מתוך הרצון שלכם לעזור ובצורה שהיא אינה נכונה לאחר. אהבה נכונה היא אותה אהבה שאתם מבינים את משחק האחר ונותנים לו לחוות את משחקו , כאשר אתם אינכם יוצרים מצב שאתם מתערבים במשחקו מתוך אותו מושג שאתם קוראים לו רחמים."

אז כיצד נכון לנו להתנהל במערכות יחסים?

מצד אחד להשאר  עצמאי במשחק שלי = אם אין אני לי מי לי!

מצד שני, להתנהל על בסיס  של שיתוף פעולה כגון :תמיכה, מטרות משותפות, רצון התפתחות הדדי ,זו  מערכת יחסים שעובדת על כך ששני הצדדים יצאו  נשכרים.

לעיתים אנחנו רואים מערכות יחסים מגוננות,לדוגמא בין הורים וילדים  והן פוגמות ביכולת העצמאית של הילד לבצע את התסריט בכוחות עצמו ולגלות את היכולות שלו.

תודעת העל התייחסה גם למערכות יחסים בין בני זוג, כשהרעיון הבסיסי אומר שעל כל אחד לשמור על עצמאותו במערכת הזוגית ויחד עם זה, לעבוד בשיתוף פעולה ועם מטרות משותפות.

על איזה בסיס מושתתות מערכות היחסים שלך עם הילדים, עם הבן זוג? האם אתה שומר על העצמי שלך?

לקביעת מפגש בירור לחץ כאן

אפשר להגיב

*

*