Home
תסריט הנשמה

תסריט הנשמה

להבין את התסריט

אנחנו נולדים עם תוכנית פוטנציאלית מוכנה מראש

מגיעים לעולם הזה עם יעוד, שיעורים ומשימות, במילים אחרות תסריט.

תודעת העל קוראת לזה תסריט הנשמה.

בתסריט חיינו, אנחנו משמשים כבמאי, שחקן וכותב התכנים. משמע הכל באחריותנו.

תכנון התסריט :נשמה מתכננת בתוכנית הפוטנציאלית  מה ייחשב כדיוק מבחינתה בהתנהלות בחיים ומה כסטייה . יש נשמות ששואפות לדיוק מירבי בתסריטן ולכן כל מה שלא הוגדר מלכתחילה כאפשרות הטובה ביותר יחשב כסטיה

מאחר ואנחנו לא נולדים עם התסריט ביד ואין לנו יכולת לדעת  מראש מה תהיה הסצנה הבאה ,

אנו מתנהלים  על פי רמת המודעות שלנו ,על פי רמת החיבור שלנו לעצמינו ומידת ההקשבה לקול הפנימי שהוא למעשה הבימאי שלנו. עלינו להעביר חיים שלמים בניסיון לדייק את התוכנית הפוטנציאלית

לא תמיד זה מצליח ויש הרבה פעמים בהן אנו "סוטים" מהתסריט האמור.

ואז אנו חווים קושי בחיים, הבא לידי ביטוי בעימותים, אתגרים, מערכות יחסים כושלות או בעיתיות ועוד.

תודעת העל מדברת על איזונים בחיים ועל חיבור לבימאי שלנו- הקול הפנימי , על מנת להתקרב יותר אל התסריט שתכננו.

 

האם אתה חי על פי תסריט נשמתך?

כל אחד מאיתנו יודע ממה מורכבים חייו,

מה החלוקה של פחד מול רוגע, זרימה מול קושי.

חלקנו חשים שהחיים הם אתגר אחד ארוך ומתמשך שהרגעים המשמחים בו מועטים עד כאב.

מאידך, ישנם סימנים המאפשרים לדעת האם אני פועל על פי התסריט איתו הגעתי לעולם.

שביעות רצון מהחיים ,בריאות טובה רצון ומוטיבציה לפעולות שמחה פנימית.

למפגש תקשור פורץ דרך וקבלת התסריט שלךלחץ כאן

 

אפשר להגיב

*

*