Home
תסריט הנשמה
להבין את התסריט

להבין את התסריט

דיוק תסריט הנשמה

"אתה ממש חי בסרט!"            

משפט מוכר לכם? האמת שהחיים שלנו הם סרט אחד ארוך

המחולק למערכות, סצנות, דמויות קבועות, מתחלפות, מערכות יחסים וגיבור ראשי שזה אתה (אני).

כשתסריטאי רוצה לספר סיפור הוא מתכנן את העלילה, השחקנים, הדיאלוגים, התפאורה  וגם סוף לסיפור.

האם גם  אנחנו תכננו את תסריט חיינו?

כבר נאמר "הכל ידוע מראש  אך הרשות נתונה" כלומר בתרגום פשוט יש תכנון מראש- של האירועים, שאנחנו לא מודעים להם, אך יחד עם זאת לנו, יש את חופש הבחירה כיצד לבצע ובאיזה אופן.

'תודעת העל 'האירה את עיננו כשאמרה  שכל אחד מאיתנו תכנן לפני לידתו את תוכנית העבודה של חייו, – 'התסריט'.

יש שוני בין התנהלות שחקן בהצגה לבין דרך ההתנהלות שלנו בחיים. בהצגה אתה לומד בעל פה את התפקיד שלך. הבימאי מדריך אותך כיצד לשחק, אך אין לך  את האפשרות לשנות את הטקסט ואת ההתנהלות  על הבמה.                                                                                                                                                                                                                          בחיים לעומת זאת, אין לנו את התסריט ביד ! אבל מתנהלים בחופשיות ועל פי רמת המודעות שלנו בחיים. והבחירה מה לעשות וכיצד, היא לרוב בשליטתנו .

מה מתכננים בתסריט?

לאילו הורים להיוולד,מי השותפים לחוויות החיים, הסביבה שנרצה לחיות, מבנה האישיות: יכולות, חוזקות, חולשות וכמובן גם מטרות והיעדים שנרצה להשיג!

מאחר ויש לנו מטרות רבות  אנחנו בוחרים מראש  שותפים לדרך שיסייעו לנו ויוצרים הסכמים ,חוזים איתם . לחבילה הזו מצורפת אנרגיה לכל הפעולות שלנו. האנרגיה הזו מותמרת לכסף, לבריאות ולפעולות שונות.

איך נראה תסריט בחיים שלנו?

"משחקכם יכול להיות קל וזורם והיה ותבינו שכל מאורע אשר קורה בחייכם הוא שייך לתהליך אחד גדול שמתחיל ביום הולדתכם ומסתיים ביום החזרת הדרכון ." תודעת העל

אם נתבונן על חיינו נראה שהחיים רצופים אירועים משמעותיים קלים וקשים : לידה, גן, בית ספר, צבא…ובכל שלב יש התמודדות שונה. לעיתים קשה לנו להבין למה קשה לנו?  אך אם נשכיל להסתכל נראה שכל קושי למעשה  מהווה נקודת פתיחה טובה יותר  לאירוע הבא של חיינו.

למה לתכנן מראש? למה לא הכל ספונטני?

תתארו לעצמכם שלא היו תכנונים מראש והכול היה מקרי. העולם היה כאוס אחד גדול.  אבל השמש תמיד זורחת בבוקר ושוקעת בערב ,יש 4 עונות …העולם שלנו מסודר.

יחד עם זאת  יש ספונטניות בחיינו שמבוטאת בבחירות שלנו כיצד לבצע ואיך לבצע. כלומר אם בתסריט תכננתי מראש להיות מורה הבחירה כאן תהיה האם בבית ספר או אוניברסיטה? האם מורה למתמטיקה או מקצועות אחרים האם אהיה מורה קשוח?כלומר הבחירה שלנו נעשית מלכתחילה מהתחום שתכננתי.

זה נשמע מסובך. איך יודעים כשנולדים מה תכננתי?

נכון, לא נולדנו עם תסריט ביד ובטח לא עם פירוט של החוזים וההסכמים . אבל קיים מעין דיאלוג סמוי בין האדם לבין התסריט התיאורטי. קול פנימי שמכוון אותנו, שמוביל אותנו לעשות את הבחירות הטובות ביותר עבורנו.

האם מעניין אותך להציץ לתסריט שלך? לראות ולהבין מה מניע אותך ?

הנך מוזמן ליצור קשר:0508545356

אפשר להגיב

*

*